ÖTANAZİ İLE İLGİLİ YAYINLARIM ve ETKİNLİKLERİM

(Our publications related to euthanasia)

1-ÖTANAZİ SEMPOZYUMU. (EUTHANASIA SYMPOSIUM)

Tarih: 10 Haziran 2011, Cuma. Yer: Şişli Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu (Abide-i Hürriyet Cad. No:164) Şişli-İstanbul

* İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ.

Yazılan ulusal Kitaplar: (Book)

1. Özkara E. Ötanazide Temel Kavramlar ve Güncel Tartışmalar(Basic Concepts and Current Discussions on Euthanasia). Ankara, Seçkin yayıncılık.(2001).(in Turkish)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (Published in international peer review journals)

1. Özkara E, Civaner M, Oğlak S, Mayda AS. “Euthanasia education for health professionals in Turkey: Students change their opinions”, Nursing Ethics, 2004, 11(3);290-297.

2. Özkara E, Hancı H, Civaner M, Yorulmaz C, Karagöz M, Mayda AS, Gören S, Kök AN, “Turkey’s physicians attitudes towards euthanasia: A brief research report”, OMEGA Journal of Death and Dying. Vol.49(2);109-115, 2004.

3. Mayda AS, Ozkara E, Corapcioglu F“Attitudes of oncologists toward euthanasia in Turkey”, Palliat Support Care. 2005 Sep;3(3):221-5.

4. Turla A, Özkara E, Özkanli Ç, Alkan N. Health Professionals' Attitude Toward Euthanasia: A Cross-Sectional Study from Turkey. OMEGA: The Journal of Death and Dying 2006-2007, 54(2):135–145.

5. Tepehan S, Ozkara E, Yavuz MF. “Attitudes to euthanasia in ICUs and other hospital departments.” Nurs Ethics. 2009 May;16(3):319-27.

6.Yalnız E, Özkara E, Kömürcüoğlu B, Tekgül S., Özden E. “Pulmonologists’ Approach towards Euthanasia”. Turkish Journal of Geriatrics. 2010; 13 (4): 219-224.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :(Published in national peer review journals)

1. Özkara E, “Ötanazide Temel Kavramlar ve Ötanaziyle İlgili Güncel Tartışmalar”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 38(3-4),19-22 (2000).

2. Özkara E, Yemişcigil A, Dalgıç M, “Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Ötanaziye Bakışı”, Adli Tıp Dergisi, 15(2),46-52 (2001).

3. Özkara E, Özdemir Ç, Hancı İH, Dalgıç M, Civaner M, Yağmur F. “Ankara’da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Yaklaşımı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 51(4),207-214(2002).

4. Özkara E, Yavuz İ.C, “Acil Serviste ve genel hekimlik uygulamasında hasta otonomisi kavramının yansımaları” , Acil Tıp Dergisi, 3(2),32-37(2003).

5. Gören S, Dalgıç M, Özkara E, Tıraşcı Y, “Diyarbakır’da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Bakışı”, Adli Bilimler Dergisi, 2(2),33-38(2003).

6. Özkara E, İnceer B, Hancı İH, Ozan G, Oral G. “Psikologların Ötanaziye Yaklaşımı”, Adli Psikiyatri Dergisi, 1(1):35-42(2004).

7. Özkara E, Büken B, Dalgıç M, Mayda AS. “Düzce’de Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Bakışı”, Adli Psikiyatri Dergisi, 1(1):9-13(2004).

8. Özkara E. “Ötanaziye farklı bir bakış: Belçika’da ötanazi uygulaması ve ülkemizdeki durum”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 78, 105-123(2008).

9. Tepehan S, Özkara E, Yavuz MF. “Yoğun Bakım ve Diğer Birimlerde Görev Yapan Hemşirelerin Ötanaziye Yaklaşımı.” Adli Tıp Dergisi, 25(2):115-124 (2011).

10. Uysal C, Karaaslan B, Tanrıverdi H, Çelepkolu T, Korkmaz M, Bulut K, Bez Y, Tıraşçı Y, Özkara E. "Hekimlerin ölümle karşılaşma sıklıklarına göre ötenazi hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi". Adli Tıp Bülteni, 18(3): 91-97 (2013).


 (Congress presentations)

1. Ozkara E, Şen H, Tok M, Dalgıç M, Yorulmaz C. “Attitudes of Istanbul Physicians Toward Euthanasia”. The 3rd EuropeanAcademy of Forensic Science Meeting, September 22-27, 2003 Istanbul-TURKEY. Forensic Science International, Proceedings, Vol(136) suppl. 1(2003). P:330-331.

2. Yalnız E, Özkara E, Kömürcüoğlu B, Tekgül S., Özden E. Approach of Pulmonologists to Euthanasia. 12th World Conference on Lung Cancer, Seoul, Korea, August 2007. Journal of Thoracic Oncology Volume 2, Number 8, Supplement 4, p.840.

3. Özkara E. Euthanasıa in Belgium and Turkey. 1st International Eurasian Congress of Forensic Sciences, 8-11 October, İstanbul-TURKEY.Proceeding Book, 0 21 (2008).

4. Tepehan S, Özkara E, Yavuz MF. Health Staff’s Attitude Towards Euthanasia in ICU’s and Other Units in TURKEY. 1st International Eurasian Congress of Forensic Sciences, 8-11 October, İstanbul-TURKEY.Proceeding Book, P 143 (2008).

5. Özkara E. The Attitudes of Turkish People Living in Belgium Towards Euthanasia. 1st International Eurasian Congress of Forensic Sciences, 8-11 October, Istanbul-TURKEY.Proceeding Book, P 144 (2008).

6. Özkara E, Özdemir MH, Dalgıç M, Karakuş A, Salaçin S, Yemişcigil A, “Hekimlerin Ötanaziye Yaklaşımı”, IV. Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı:8, İstanbul, 2000.

7. Özkara E, Yemişcigil A, Dalgıç M, “Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Ötanaziye Bakışı”, IV. Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı:7, İstanbul, 2000.

8. Özkara E, Dalgıç M, Polat K, Kök AN, “Erzurum’da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Bakışı”, I.Anadolu Adli Bilimler Sempozyumu-Erzincan, 2002.

9. Gören S, Dalgıç M, Özkara E, Tıraşcı Y, “Diyarbakır’da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Bakışı”, I.Anadolu Adli Bilimler Sempozyumu-Erzincan, 2002.

10. Karagöz YM, Özkara E, Atılgan M, Dalgıç M, Oğuz H, Civaner M, ”Antalya’da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Yaklaşımı”, Yıllık Adli Tıp Toplantıları 2002, Kongre Kitabı: 131-136, Antalya, 2002.

11. Erkol Z, Özkara E, Mayda AS. “Bolu’da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Yaklaşımı”, 8. Halk Sağlığı Günleri, Bildiri Özetleri Kitabı:241,Sivas, 2003.

12. Özkara E, Civaner M, Oğlak S. “Sağlık Çalışanlarına Ötanazi Eğitimi: Görüşler Değişiyor”, Uluslar arası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi-Bursa(25-28 Haziran 2003), Kongre Kitabı:1204-11

13. Özkara E, Yemişcigil A, Dalgıç M, Mayda AS. “Sağlık Çalışanlarının, Hastaların ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Ötanaziye Bakışı”, 10. Ulusal Adli Tıp Günleri, Kongre Kitabı:248-251, Antalya, 2003.

14. Özkara E, Mayda AS. Türkiye’de Hekimlerin Çalıştıkları Bölgelere Göre Ötanaziye Bakışı. 2. Ulusal Adli Tıp Kongresi, Bildiri Özet Kitabı: 21, Abant-Bolu, 2006.

15. Turla A, Özkara E, Özkanlı Ç, Alkan N. Samsun’da Çalışan Sağlık Personelinin Ötanaziye Yaklaşımı. V.Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı: 37, Samsun, 08-10 Eylül 2006.

Konuşmacı Olarak Katılınan Uluslararası Etkinlikler(Active participated international scientific activities):

1. Workshop: “Euthanasia: Ethical Issues”. The 3rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 2-5 June, Constanta-ROMANIA.

2. Presentation: "Euthanasia in TURKEY". 9 th May 2008. End-of-Life Care Research Group, Vrije Universiteit. Brussel-BELGIUM

3-Presentation. Panel: “Euthanasia in TURKEY”. The 7th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 3-6 June, Durres-ALBANIA. 2010

Hakkımda

Manisa Turgutlu’da doğmuş, burada ilk ve orta öğrenimini bitirerek, 1985–1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üniversite öğrenimini tamamlamış ve Tıp Doktoru unvanını almıştır.

Devamını Oku

Bize Ulaşın

Dokuz Eylül Üni.Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 35340 Balçova-İZMİR

Tel: +90 (232) 412 2853 - 412 2851

Gsm: 0505 854 8185 - 0542 765 48 32

Email: erdem.ozkara@deu.edu.tr

Email: eozkara@yahoo.com