Kitabımın ikinci baskısı yayınlandı
Yayın evi üzerinden kitaba ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.
Sahum Hakkında

Web sitesi : http://sahum.deu.edu.tr/

SAHUM OLARAK PLANLADIĞIMIZ AKTİVİTELER

02.03.2012 tarihinde kurulan merkezimiz sağlık hukuku alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde çalışmalarıyla tanınan 5 yönetim kurulu ve 9 danışma kurulu üyesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Planladığımız Aktiviteler:

Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılarla sağlık/hukuk çalışanlarının ve vatandaşların bilgilenmelerini sağlamak,

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara sağlık hukuku alanında (Tıbbi uygulama hataları, sağlık çalışanının yasal sorumluluğu-hakları, adli tıp, hasta hakları vb konularda) danışmanlık ve uygulamalı çalışmalar yapmak,

Sertifikalı eğitim programları ile belirli başlıklar altında multidisipliner yaklaşımla sağlık/hukuk çalışanlarının ve konuya ilgi duyanların eğitim almasını kolaylaştırmak,

Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak
Kaynak yaratılarak yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek

Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren özel ve resmi kurumlar ile bilimsel işbirliği yapmak, bu kurumlarla ortak projeler yürütmek,
Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konuyla ilgili tarafların bilinçlenmesini sağlamaya yönelik etkinlikler yapmak,

Üniversitemizin fakülte ve enstitüleri ile işbirliği yaparak, merkezin ilgi alanına giren konularda lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve desteklemek

Kongreye Davet

Tıp Hukukuna ve Tıbbi Bilirkişiliğe ilgi duyan değerli sağlık çalışanları, adli bilimler ailesinin değerli üyeleri, saygıdeğer hukuk mensupları; Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM) olarak ilk dördünü Kuşadası ve Özdere’de yaptığımız ve yoğun ilgiyle karşılanan kongremizi bu yıl daha geniş katılımla düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda elde ettiğimiz deneyim ve desteklerinizin verdiği güç ile V. ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ, 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde Kuşadası Korumar Hotelde gerçekleştirilecektir.

Dileğimiz; her yıl geleneksel olarak Ekim ayının ilk yarısında düzenlenen kongremizin daha geniş kitlelere ulaşması ve tıp hukuku alanında gündemi belirlemeye devam etmesidir. SAHUM olarak rafine kalite anlayışımız gereği; üst düzey bilimsel tartışmaların yaşandığı kongremizde yer almasını istediğiniz konuları bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz.

Ülkemizin sağlık sistemindeki hızlı değişiklikler tıp hukukunu ve tıbbi bilirkişiliği daha da önemli bir hale getirmiştir. Nitekim kongremizde ele alacağımız yeni yasalaşan ve yönetmelikle sınırları belirlenen Bilirkişilik yapılanması bu alandaki gereksinimlerin bir yansımasıdır. Bu alandaki güncel durumu ve yakın gelecekte bizi bekleyen sorunları masaya yatıracağımız bu kongrenin alanımıza ve ülkemize yeni açılımlar getirmesi ve yararlı olmasını diliyoruz. Ulusal düzeyde gerçekleştireceğimiz bu kongrede Dünya ölçeğinde tanınan, ülkemizin dört bir yanından konusunda uzman birçok konuşmacıyı ve konuya ilgi duyan katılımcıları buluşturmayı hedefledik. “Bilgi en büyük güçtür.” sözüne inandığımız için; özellikle konuşmacı ve konu seçiminde oldukça titiz davranarak kongreye katılanların her zamanki gibi üst düzey bilimsel programdan memnun olmasını hedefliyoruz. Ülkemiz gündemi için önemli bir konu da bilirkişilik. Bilirkişi yasası ve yönetmeliğinde 2016 ve 2017 yılında yapılan düzenlemelerin yansımalarını yakında göreceğiz. Sağlık sistemimizde yapılan hızlı değişiklikler ve ülkemizin konjonktürü beraberinde bazı yan etkileri de getirmekte. Özellikle sağlıkta şiddet artık sıradan bir durum haline gelmeye başladı. Bu nedenle kongremizde ana temalarımızSağlıkta Sigorta” ve “Bilirkişilikte güncel gelişmeler” olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra “Klinikte malpraktis” ana başlığı altında klinik dallarda tıbbi uygulama hatalarını ele alacağız. Ayrıca sağlık sistemindeki güncel gelişmeler, şiddet, defansif tıp ile hasta hakları ve medyanın tıbba bakışı konuları da kongrede ele alınacaktır.

Bu kongrede de yoğun ilgi gören ve genç meslektaşlarımıza yararlı olacağına inandığımız Tıbbi bilirkişilik Kursu ve Maluliyet Olgularının Değerlendirilmesi Kursu da yer alacak.

Bizler, birbirimizi tanımanın en iyi yolunun birlikte zaman geçirmek olduğuna inanıyoruz. Bilgi paylaşımının elektronik ortamda kolaylıkla yapılabildiği günümüzde kongrelerin sosyal boyutunun daha bir önem kazandığı açıktır. Bu yüzden katılımcı ve konuşmacıların birbirleriyle kaynaşabileceği sosyal programları da kongremizde bulacaksınız. Bilimsel programı sosyal program ile destekleyeceğiz.

Kongreye gönderilen bildirilerden seçilecek olanlar, Adli Tıp Bülteninde yayınlanmak üzere değerlendirilecektir. Kongremiz Tübitak Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Destekleme koşullarını karşılamakta olup katılan genç araştırmacıların kriterlere uymak kaydıyla Tübitak 2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programından yararlanmaları mümkündür.

Tıp hukuku alanında çalışan çok değerli hukukçularımızın yanı sıra tıbbi bilirkişilik ve adli tıp alanında seçkin kuruluşlarda görev alan bilim insanlarının desteğiyle düzenlenen bu kongrenin bilirkişi etiği, uzman mütalaası, tıp hukuku ve sağlık sistemimizle ilgili yeni yaklaşımlara vesile olacağına inanıyoruz.

Olanaklarımızı zorlayarak oluşturduğumuz bu organizasyonda, katılımcıların olabildiğince ekonomik bir ödemeyle, bilimsel ve sosyal açıdan zengin bir programla mutlu bir şekilde evlerine dönmeleri ana hedefimizdir.

Tıp hukuku ve tıbbi bilirkişilikle ilgili güncel gelişmeleri yakalayan, çözüm önerileri getiren ve yakın geleceğe ışık tutacak olan bu kongrede, konuya ilgi duyan tüm dostlarımızla bilgi paylaşmak ve güleryüzlü bir etkinlik yapmak üzere buluşmayı diliyoruz. İçten sevgi ve saygılarımızla… 12 Aralık 2017

Prof.Dr. Erdem Özkara(SAHUM Müdürü)

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Tıp Hukuku Kongresi
Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görev yaptığım VI. ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ 4-6 Ekim 2019 tarihlerinde Kuşadası Richmond Ephesus Resort Hotel de yoğun bir katılımla başarılı şekilde gerçekleştirilmiştir. Ekim 2020 tarihinde yine Kuşadası bölgesinde düzenlenecek olan VII. Kongrenin detayları netleştiğinde duyurulacaktır(www.tiphukukukongresi.com ).

VII. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi Covid 19 pandemisi nedeniyle iptal edilmiştir.


Hakkımda

Manisa Turgutlu’da doğmuş, burada ilk ve orta öğrenimini bitirerek, 1985–1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üniversite öğrenimini tamamlamış ve Tıp Doktoru unvanını almıştır.

Devamını Oku

Bize Ulaşın

Dokuz Eylül Üni.Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 35340 Balçova-İZMİR

Tel: +90 (232) 412 2853 - 412 2851

Gsm: 0505 854 8185 - 0542 765 48 32

Email: erdem.ozkara@deu.edu.tr

Email: eozkara@yahoo.com