'Adli Tıp yasal makamların karşılaştıkları tıbbi sorunların aydınlatılması ile uğraşmaktadır. Daha geniş tanımlamak gerekirse; Adli Tıp, kriminal sorunların aydınlatılması için hukuka bilirkişilik hizmeti veren, multidisipliner bir alandır.'

Kısaca

Manisa Turgutlu’da doğmuş, burada ilk ve orta öğrenimini bitirerek, 1985–1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üniversite öğrenimini tamamlamış ve Tıp Doktoru unvanını almıştır. Adli Tıp uzmanlık eğitimini 1993-1996 yıllarında tamamlayıp, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanmış ve burada bir yıl Adli Tıp Uzmanı olarak görev yapmıştır.

Ekim 1997'de, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına geçmiş, 1998 yılında Yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2011 yılında ise profesör olmuş ve halen bu üniversitede çalışmalarına devam etmektedir.

Ötanazi ile ilgili araştırma yapmak ve gözlemde bulunmak için Nisan-Mayıs 2008 döneminde Vrije University End of Life Care Research Group davetlisi olarak Belçika’da çalışmalar yapmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Arpaboyu Dergisi editörler kurulu üyeliği ve Adli Psikiyatri Dergisi, Adli Tıp Bülteni, Adli Bilimler Dergisi, Ege Tıp Dergisi, Popüler Sağlık Dergisi bilimsel danışma kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır. Yaptığı bilimsel çalışmalarla dört kez Tübitak Yayın Teşvik Ödülü almıştır.

Uzman Mütalaası-Özel Bilirkişilik

Ceza Muhakemesi Kanunu 67/6 ve HMK 293. maddesi uyarınca; ilgili taraflar(Sanık, mağdur, avukatı,…) istediği uzmandan yargılama konusu olaya ilişkin bilimsel görüş(alternatif rapor) alabilirler, bilirkişi raporlarını bu uzmana inceletebilirler.

*Yaralama, öldürme, cinsel suçlar, belge-imza sahteciliği, cezai-hukuki sorumluluk ve tıbbi uygulama hataları konularında hak kaybına uğradığınızı düşünüyorsanız, durumunuzu görüşmek için benimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Başvurduğunuz konuyla ilgili diğer uzmanlarla birlikte incelemeler yapılarak konuya ilişkin ön görüş verilmekte ve uygun olgularda mütalaa(Özel bilirkişi görüşü) verilmektedir.

*Ceza Muhakemesi Kanunu 67/(6): Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

Hakkımda

Manisa Turgutlu’da doğmuş, burada ilk ve orta öğrenimini bitirerek, 1985–1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üniversite öğrenimini tamamlamış ve Tıp Doktoru unvanını almıştır.

Devamını Oku

Bize Ulaşın

Dokuz Eylül Üni.Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 35340 Balçova-İZMİR

Tel: +90 (232) 412 2853 - 412 2851

Gsm: 0505 854 8185 - 0542 765 48 32

Email: erdem.ozkara@deu.edu.tr

Email: eozkara@yahoo.com