'Adli Tıp yasal makamların karşılaştıkları tıbbi sorunların aydınlatılması ile uğraşmaktadır. Daha geniş tanımlamak gerekirse; Adli Tıp, kriminal sorunların aydınlatılması için hukuka bilirkişilik hizmeti veren, multidisipliner bir alandır.'

Kısaca

Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü-
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
Adres:
Mithatpaşa Caddesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İnciraltı, Narlıdere, 35340, İZMİR.
Tel:05058548185 İş:02324122853-02324122851

Erdem ÖZKARA M.D.

Professor of Forensic Medicine,
Founding Director of Dokuz Eylul University Health Law Practice and Research Center(SAHUM)
Address: Dokuz Eylul University Faculty of Medicine Department of Forensic Medicine, Inciralti, Narlıdere, 35340, Izmir-Türkiye
Tel: 0090 5058548185(Gsm) Work:0090 2324122853 E-mail: erdem.ozkara@deu.edu.tr

Manisa Turgutlu’da doğmuş, burada ilk ve orta öğrenimini bitirerek, 1985–1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üniversite öğrenimini tamamlamış ve Tıp Doktoru unvanını almıştır. Adli Tıp uzmanlık eğitimini 1996 yılında tamamlayıp, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanmış ve burada bir yıl Adli Tıp Uzmanı olarak görev yapmıştır.

Ekim 1997'de, yeni kurulmakta olan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına geçmiş, 1998 yılında Yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2011 yılında ise profesör olmuş, 2012-2018 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış ve kuruluşundan itibaren kesintisiz görev aldığı anabilimdalında çalışmalarına devam etmektedir.

Ötanazi ile ilgili araştırma yapmak ve gözlemde bulunmak için Nisan-Mayıs 2008 döneminde Vrije University End of Life Care Research Group davetlisi olarak Belçika’da çalışmalar yapmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Arpaboyu Dergisi editörler kurulu üyeliği ve Adli Psikiyatri Dergisi, Adli Tıp Bülteni, Adli Bilimler Dergisi, Ege Tıp Dergisi, Popüler Sağlık Dergisi bilimsel danışma kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır. Yaptığı bilimsel çalışmalarla dört kez Tübitak Yayın Teşvik Ödülü almıştır. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde 150 den fazla bilimsel çalışma-bildiri ile iki kitap ve biri uluslararası olmak üzere yirmi kitap bölümü mevcuttur.

Aktif girişimleriyle Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni(SAHUM) 2012 yılında kurmuş olup, kuruluşundan itibaren Temmuz 2023 tarihine kadar geçen 11 yıllık sürede bu merkezin kurucu müdürü olarak yedi ulusal kongre, çok sayıda sempozyum ve bilimsel etkinliğe imza atmıştır.

Ülkemizde 2014 yılından bu yana her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen(2020 yılında Covid Pandemisi nedeniyle iptal edilen) "Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi'ni" düzenleme kurulu başkanı olarak altı yıl boyunca düzenleyerek sponsorsuz bir alanda böylesi ulusal bir kongreyi rekor sayılabilecek bir sayıda gerçekleştirebilmeyi başarmıştır. İlgi alanları: Yaralama, öldürme, cinsel suçlar, tıbbi uygulama hataları, yazı-imza inceleme ve ötanazi konularıdır.

Kitabımızın 4.baskısı yayınlandı. İlginize teşekkürler.

Uzman Mütalaası-Özel Bilirkişilik

Ceza Muhakemesi Kanunu 67/6 ve HMK 293. maddesi uyarınca; ilgili taraflar(Sanık, mağdur, avukatı,…) istediği uzmandan yargılama konusu olaya ilişkin bilimsel görüş(alternatif rapor) alabilirler, bilirkişi raporlarını bu uzmana inceletebilirler.

*Yaralama, öldürme, cinsel suçlar, belge-imza sahteciliği, cezai-hukuki sorumluluk, trafik kazasına bağlı maluliyet ve tıbbi uygulama hataları konularında hak kaybına uğradığınızı, kendinizi yeterince ifade edemediğinizi düşünüyorsanız, durumunuzu görüşmek için benimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Başvurduğunuz konuyla ilgili gerektiğinde diğer uzmanlarla birlikte incelemeler yapılarak konuya ilişkin ön görüş verilmekte ve uygun olgularda rapor(Özel bilirkişi görüşü-Mütalaa) düzenlenmektedir.

*Ceza Muhakemesi Kanunu 67/(6): Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza ve onların hakkını arayan avukatlara yönelik verdiğimiz destekler aşağıdaki başlıklarda, gerektiğinde ilgili diğer uzmanların katkısıyla oluşturulan heyetlerle uygulamaya geçirilmektedir:
1-Dosya ön incelemesi ve durum tespiti şeklinde savunma stratejisine yönelik danışmanlık
2-Uzman Bilimsel Mütalaa
3-Arabuluculuk görüşmesi öncesi değerlendirme ve strateji belirlenmesine yönelik danışmanlık
4-Önceden verilmiş ancak konuyu yeterince aydınlatmadığı düşünülen raporların kontrolü ve değerlendirilmesi
5-Dosyanın sonlanmasına kadar ilerleyen tüm süreçleri boyunca medikolegal danışmanlık.

Hakkımda

Manisa Turgutlu’da doğmuş, burada ilk ve orta öğrenimini bitirerek, 1985–1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üniversite öğrenimini tamamlamış ve Tıp Doktoru unvanını almıştır.

Devamını Oku

Bize Ulaşın

Dokuz Eylül Üni.Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 35340 Balçova-İZMİR

Tel: +90 (232) 412 2853 - 412 2851

Gsm: 0505 854 8185 - 0542 765 48 32

Email: erdem.ozkara@deu.edu.tr

Email: eozkara@yahoo.com