B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yemişcigil A, Özkara E. “Problems in forensic medicine education in Turkey: a step for solving”. 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences, September 2-7 2002 Montpellier-FRANCE. Proceeding Book, P.271-2.

B2. Özkara E, Karcioğlu Ö, Yemişçigil A. “Water-related injuries in the emergency department: a case series and medicolegal assessment”. 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences, September 2-7 2002 Montpellier-FRANCE. Proceeding Book, p.246 (2002).

B3. Ozkara E, Şen H, Tok M, Dalgıç M, Yorulmaz C. “Attitudes of Istanbul Physicians Toward Euthanasia”. The 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, September 22-27, 2003 Istanbul-TURKEY. Forensic Science International, Proceedings, Vol(136) suppl. 1(2003). P:330-331.

B4. Can IO, Ozkara E, Gumustekin M, Salacin S.“Importance of sampling sites for postmortem evaluation of ethyl alcohol”. The 5th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 3-7 June, Ohrid-MAKEDONIA. Proceeding Book, p.147 (2007).

B5. Ozkara E, Yuceer N, Akşan O, Arda MN, İnanıcı MA.“Pediatric cranial traumas”. The 5th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 3-7 June, Ohrid-MAKEDONIA. Proceeding Book, p.132 (2007).

B6. Yalnız E, Özkara E, Kömürcüoğlu B, Tekgül S., Özden E. Approach of Pulmonologists to Euthanasia. 12th World Conference on Lung Cancer, Seoul, Korea, August 2007. Journal of Thoracic Oncology Volume 2, Number 8, Supplement 4, p.840.

B7. Özkara E. Euthanasıa in Belgium and Turkey. 1st International Eurasian Congress of Forensic Sciences, 8-11 October, İstanbul-TURKEY. Proceeding Book, 0 21 (2008).

B8. Özkara E, Altunyurt S, Ünüvar T, Arısoy Y. Effects of Pregnancy on Health Among Adolescents Aged Under 15 Years. 1st International Eurasian Congress of Forensic Sciences, 8-11 October, İstanbul-TURKEY. Proceeding Book, 0 20 (2008).

B9. Tepehan S, Özkara E, Yavuz MF. Health Staff’s Attitude Towards Euthanasia in ICU’s and Other Units in TURKEY. 1st International Eurasian Congress of Forensic Sciences, 8-11 October, İstanbul-TURKEY. Proceeding Book, P 143 (2008).

B10. Özkara E. The Attitudes of Turkish People Living in Belgium Towards Euthanasia. 1st International Eurasian Congress of Forensic Sciences, 8-11 October, Istanbul-TURKEY. Proceeding Book, P 144 (2008).

B11. Saka N.E, Can I.O, Özkara E, Gürpınar S. Child Deaths Due To Abuse in Turkey. The 6th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 18-21 June, Kavala-GREECE. Proceeding Book, Path 220 (2009).

B12. Arisoy Y, Özkara E, Aslan O, Ozer E. Subendocardial Hemorrhage: What is The True Incidence? The 6th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 18-21 June, Kavala-GREECE. Proceeding Book, Clin 201 (2009).

B13. Özkara E, Acabey B, Altunyurt S, Ulaş H, Can I.O. The Role Of Female Sexual Dysfunctıons In Marrıage Maıntenance Accordıng To Turkısh Cıvıl Code. The 6th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 18-21 June, Kavala-GREECE. Proceeding Book, Clin 203 (2009).

B14. Can I.O, Arisoy Y, Menderes A, Özkara E. Medico-Legal Evaluation Of Burns In Turkey. The 6th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 18-21 June, Kavala-GREECE. Proceeding Book, Clin 210 (2009).

B15. Özkara E, Can İÖ, Köker M, Özer E. Medicolegal Aspect of Perinatal Anatomic Postmortem Examinations. IVth Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting(MAFS), 14-18 October, Antalya, TURKEY Proceeding,17 (2009).

B16. Özçelik H, Tekir Ö, Samancıoğlu S, Fadıloğlu Ç, Özkara E. Approaches of Collegiate School of Nursing Students Regarding Euthanasia. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, 15-17 October, Thessaloniki, GREECE. Proceeding Book, 256 (2009).

B17. Özkara E, Kavaklı U, Can İ.Ö, Bacaksız P, Tepe İ, Özbek V.Ö. The Comparison of Penalties for Sexual Crimes Between Turkey and other Countries. The 7th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 03-06 June, Durres-ALBANIA. Proceeding Book, 49 (2010).

B18. Can İ.Ö, Özkara E, Can M. Medical Malpractice Verdicts of High Court in Turkey. The 7th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 03-06 June, Durres-ALBANIA. Proceeding Book, 52 (2010).

B19. Guçhan AS, Ozkara E. Approach Of Mass Media To Medical Malpractice. The 8th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 02-05 June, Phristina-KOSOVA. Proceeding Book, 51 (2011).

B20. Ozkara E, Kavaklı U, Akçalı Ö. Liability of Physician’s on Spinal Surgery and Malpractice. The 8th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 02-05 June, Phristina-KOSOVA. Proceeding Book, 48 (2011).

B21. Özkaya N, Can IO, Özkaya H, Gürpınar B, Özkara E. Evaluation of Forensic Cases Applied to Emergency Clinics of Haydarpasha Training Hospital of Gulhane Military Medical Academy. The 8th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 02-05 June, Phristina-KOSOVA. Proceeding Book, 60 (2011).

B22. Kavaklı U, Ozkara E. Evaluation of Handicapped Cases Who Appealed to Department of Forensic Medicine. The 8th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 02-05 June, Phristina-KOSOVA. Proceeding Book, 32 (2011).

B23. Hosgor M, Yıldız M, Diniz G, Ozkara E, Onder M, Dursun A, Yıldırım H, Can IO. The Ligament That Lies in The Inguinal Hernia Sac of Female Children is Neither The Round Ligament Nor The Cranial Ovarian Suspensory Ligament. EUPSA-BAPS Joint Congress. 13-16 June, Rome-ITALY. Proceeding Book, 396 (2012).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Katkıcı U, Özkök MS, Özkara E, “Sivas İlinde İntihar Olgularının Değerlendirilmesi”, I.Adli Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, 115-118, Adana, 1994.

E2. Özkök MS, Katkıcı U, Özkara E, “Sivas’ta 1984-1993 Yılları Arasında Adli Otopsi Ve Ölü Muayenesi Yapılan Olguların Retrospektif İncelenmesi”, I.Adli Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, 230-232, Adana, 1994.

E3. Katkıcı U, Özkara E, Özkök MS, “Alışılmadık Bir İkili Ölüm Olgusu: Bir Olgu Sunumu”, I.Adli Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, 326-327, Adana, 1994.

E4. Yemişcigil A, Özkara E, “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Aktif Eğitim Ve Adli Tıp”, III. Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı: 33, Kuşadası,1998.

E5. Yemişcigil A, Özkara E, “Adli Tıp Uygulaması İle İlgili Bir Anket Çalışması”, III. Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı: 85, Kuşadası, 1998.

E6. Özkara E, Yemişcigil A, “Adli Otopsilerin Ateroskleroz Yönünden Değerlendirilmesi (Tez Çalışması)”, III. Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı: 51, Kuşadası,1998.

E7. Özkara E, Yemişcigil A, Akacun K, Özdemir İ, Çallı Ç, “Boyun Bölgesinde Ateşli Silah Yarası ( Bir Olgu Sunumu )”, III. Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı: 50, Kuşadası,1998.

E8. Salaçin S, Avcı A, Willamson E , Özkara E, Ergönen TA, “Uzman Hekimlerin Aile İçi Şiddet Konusunda Mesleksel ve Özyaşam Deneyimleri”, IV. Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı:19, İstanbul, 2000.

E9. Özdemir MH, Özkara E, Ergönen TA, Demiroğlu Z, Can İÖ, Salaçin S, “Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı”, IV. Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı:16, İstanbul, 2000.

E10. Salaçin S, Ergönen TA, Özkara E, Çelikgün S, Işıklıgil I, Türe H, Doughanji R, Mürsel A, “Hekimlerin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Yaklaşımları”, IV. Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı:20, İstanbul, 2000.

E11. Özkara E, Demiroğlu Z, Özdemir MH, Salaçin S, “Havayastığı Açılmasına Bağlı Subtotal Başparmak Amputasyonu(Bir Olgu Sunumu)”, IV. Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı:58, İstanbul, 2000.

E12. Özkara E, Özdemir MH, Dalgıç M, Karakuş A, Salaçin S, Yemişcigil A, “Hekimlerin Ötanaziye Yaklaşımı”, IV. Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı:8, İstanbul, 2000.

E13. Özkara E, Yemişcigil A, Dalgıç M, “Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Ötanaziye Bakışı”, IV. Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı:7, İstanbul, 2000.

E14. Arısoy Y, Özkara E, Erbayraktar S, Demirbaş T, Yemişcigil A, “Multipl Travmaların Medikolegal Değerlendirmesi”, Yıllık Adli Tıp Toplantıları 2001, Kongre Kitabı:33-37, İstanbul, 2001.

E15. Arısoy Y, Özkara E, Vayvada H, Can Ö, Demirdöver C, Yemişcigil A, “Yanıkların Medikolegal Değerlendirmesi”, Yıllık Adli Tıp Toplantıları 2001, Kongre Kitabı:41-45, İstanbul, 2001.

E16. Arısoy Y, Özkara E, Erbayraktar S, Şenoğlu M, Yılmaz HS, Yemişcigil A, “Servikal Vertebral Travmaların Medikolegal Değerlendirmesi”, Yıllık Adli Tıp Toplantıları 2001, Kongre Kitabı:37-40, İstanbul, 2001.

E17. Özkara E, Arısoy Y, Karakuş A, Yemişcigil A, “Etkili Eylem Sonucu Oluşan Zararlanmaların Ülkemizde Ve Dünyada Değerlendirilmesi”, Yıllık Adli Tıp Toplantıları 2001, Kongre Kitabı:199-202, İstanbul, 2001.

E18. Özdemir MH, Çalışkan S, Demiroğlu Z, Özkara E, Salaçin S, Önvural B. “Tavşan Postmortem Vitreus Sıvısında Myoglobin Varlığı: Bir Ön Çalışma”, V. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı:14-15, Adana, 2002.

E19. Can Ö, Karakuş A, Arısoy Y, Özkara E, “Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi”, Yıllık Adli Tıp Toplantıları 2002, Kongre Kitabı:244-249, Antalya, 2002.

E20. Erkol Z, Özkara E, Mayda AS. “Bolu’da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Yaklaşımı”, 8. Halk Sağlığı Günleri, Bildiri Özetleri Kitabı:241,Sivas, 2003.

E21. Hoşgör M, Karaca I, Uçan B, Ulukuş Ç, Özer E, Kurtuluş Ş, Özkara E, Şam B, Karkıner A, Temir G. “Konjenital Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Düz Kaslarda Yapısal Değişiklikler”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Avrupa - Mısır-Türk Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı, Şanlıurfa, 2003. Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, Vol 17, Suppl, p:44, 2003.

E22. Özkara E, Yemişcigil A, Dalgıç M, Mayda AS. “Sağlık Çalışanlarının, Hastaların ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Ötanaziye Bakışı”, 10. Ulusal Adli Tıp Günleri, Kongre Kitabı:248-251, Antalya, 2003.

E23. Özkara E, Cantürk G, Cantürk N, Özata AB, Yavuz MF. “Türkiye’de Perinatal ve Yenidoğan Otopsilerinin Değerlendirilmesi”, II. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı:18, Kayseri, 2003.

E24. Özkara E, Mayda AS. Türkiye’de Hekimlerin Çalıştıkları Bölgelere Göre Ötanaziye Bakışı. 2. Ulusal Adli Tıp Kongresi, Bildiri Özet Kitabı: 21, Abant-Bolu, 2006.

E25. Turla A, Özkara E, Özkanlı Ç, Alkan N. Samsun’da Çalışan Sağlık Personelinin Ötanaziye Yaklaşımı. V.Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı: 37, Samsun, 08-10 Eylül 2006.

E26-Açıkgöz D, İnceboz T, Özkara E, Korkmaz M, Birgen N, Üzün İ. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde Yapılan Otopsilerde Kist Hidatik Görülme Sıklığının Araştırılması. 13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 8-12 Kasım 2006. Kongre Kitabı:221-224 Antalya.

E27-Özkara E, Üzün İ, Cantürk G, Tanç O, Cantürk N, Erkol Z. Ani Ölüm Olgularında Sildenafil(Viagra) Kullanımı. 13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 8-12 Kasım 2006. Kongre Kitabı:225-228 Antalya.

E28- Yalnız E, Özkara E, Tekgül S, Kömürcüoğlu BE, Özden EP. Göğüs Hekimlerinin Ötanaziye Yaklaşımı. Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi. 25-29 Nisan 2007, Bildiri Özet Kitabı: 88. Antalya.

E.29- Kıvanç MM, Tepehan S, Özkara E, Mayda AS, Alkan N. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bakış Açısıyla Hemşire ve Hekim İletişimi. Yoğun bakım hemşireleri derneği III. ulusal kongresi" bildiri özeti kitapçığı:59, Antalya, Nisan 2007.

E.30- Saka E.N, Can İ.Ö, Özkara E, Gürpınar S. Çocuk Ölümlerinin Çocuk İstismarı Açısından İncelenmesi. 6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi. 6-9 Eylül 2007. Bildiri Özet Kitabı: 19. Manisa.

E.31- Oğlak S, Özkara E. Bakıma Muhtaç Özürlüler İçin Bakım Ücreti Uygulamasının Etik ve Adli Tıp Yönünden Değerlendirilmesi. 1.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi. 17-20 Ekim 2007. Bildiri Özet Kitabı: 615-621 Antalya.

E.32- Can İÖ, Özkara E, Akgür SA. Adli Tıpta Alkol Düzeyinin Belirlenmesi Ve Karşılaşılan Sorunlar. 14. Ulusal Adli Tıp Günleri, 17-21 Ekim 2007. Kongre Kitabı:225-228 Antalya.

E.33- Özkara E. Tıbbi Bilirkişi Görüşlerinin Yorumlanması ve Bilirkişilikte Bilimsel Yöntemler. Uluslar arası Hukuk Kurultayı. Ankara Barosu, 12-15 Ocak 2010. Kurultay Kitabı, Cilt 1: 160-164.

E.34- Tepehan S, Özkara E, Yavuz MF. Yoğun bakım ve diğer birimlerde görev yapan hemşirelerin ötanaziye yaklaşımı. II. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi. 4-7 Kasım 2008. Bildiri kitabı:883-888. Bursa.

E.35- Can İÖ, Karabağ G, Kavaklı U, Topaçoğlu H, Arısoy Y, Özkara E. Hipovolemili hastalarda medikolegal değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilmesi. 9. Adli Bilimler Kongresi, 14-17 Ekim 2010, İzmir. Bildiri özet kitabı:128-129.

Hakkımda

Manisa Turgutlu’da doğmuş, burada ilk ve orta öğrenimini bitirerek, 1985–1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üniversite öğrenimini tamamlamış ve Tıp Doktoru unvanını almıştır.

Devamını Oku

Bize Ulaşın

Dokuz Eylül Üni.Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 35340 Balçova-İZMİR

Tel: +90 (232) 412 2853 - 412 2851

Gsm: 0505 854 8185 - 0542 765 48 32

Email: erdem.ozkara@deu.edu.tr

Email: eozkara@yahoo.com