A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Özkara E, Civaner M, Oğlak S, Mayda AS. “Euthanasia education for health professionals in Turkey: Students change their opinions”,Nursing Ethics, 2004, 11(3);290-297.
A2. Özkara E, Hancı H, Civaner M, Yorulmaz C, Karagöz M, Mayda AS, Gören S, Kök AN, “Turkey’s physicians attitudes towards euthanasia: A brief research report”, OMEGA Journal of Death and Dying. Vol.49(2);109-115, 2004.
A3. Gündoğmuş ÜN, Özkara E, Mete S,“Nursing and midwifery malpractice in Turkey based on the Higher Health Council records”, Nursing Ethics. 11(5);489-499, 2004.

A4. Karcioglu Ö, Özkara E, Civaner M, Özüçelik N. “Resuscitation Of A Jehovah's Witness With Multiple Injuries Without Blood: Right To Die?”. The Internet Journal of Emergency and Intensive Care Medicine. 2003. Volume 7 Number 1.

A5. Özkara E, Çoker A, Hancı İH. “Legal liability and medico-legal problems of surgeons in Turkey(Türkiye’de genel cerrahın yasal sorumlulukları ve mediko-legal sorunları)”, Ulus Travma Derg. 2004, 10(1); 3-10. (Turkish)
A6. Özkara E, Karatosun V, Günal I, Oral R. "Trans-metatarsal amputation as a complication of child sexual abuse : case report", Journal of Clinical Forensic Medicine, 2004, 11;129-132.

A7. Hosgor M, Karaca I, Ulukus C, Ozer E, Ozkara E, Sam B, Ucan B, Kurtulus S, Karkıner A, Temir G. “Structural changes of smooth muscle in congenital ureteropelvic junction obstruction”. J Pediatr Surg. 2005 Oct;40(10):1632-6.

*Bu çalışmanın bir bölümü XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Avrupa-Mısır-Türk Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısında (Şanlıurfa, 2003) sunulmuştur.
A8. Mayda AS, Ozkara E, Corapcioglu F. Attitudes of oncologists toward euthanasia in Turkey. Palliat Support Care. 2005 Sep;3(3):221-5.
A9. Canturk N, Esiyok B, Ozkara E, Canturk G, Bulent Ozata A, Fatih Yavuz M. Medico-legal child deaths in Istanbul: data from the Morgue Department.
Pediatr Int. 2007 Feb;49(1):88-93.
A10. Turla A, Özkara E, Özkanli Ç, Alkan N. Health Professionals' Attitude Toward Euthanasia: A Cross-Sectional Study from Turkey. OMEGA: The Journal of Death and Dying 2006-2007, 54(2):135–145.
A11. Ozkara E, Canturk G, Canturk N, Bulent Ozata A, Fatih Yavuz M. Evaluation of forensic perinatal and neonatal autopsies in Istanbul. Indian J Pediatr. 2009 Feb;76(2):167-170.
A.12. Tepehan S, Ozkara E, Yavuz MF. “Attitudes to euthanasia in ICUs and other hospital departments.Nurs Ethics. 2009 May;16(3):319-27.
A.13. Açikgöz D, Inceboz T, Ozkara E, Korkmaz M, Bırgen N, Uzün I. “The Investigation of Frequency of Cystic Echinococcosis in the Autopsies Committed in the Speciality Department of Istanbul Forensic Medicine Institute.” Acta Parasitologica Turcica (Turkiye Parazitol Derg.) 2009;33(2):155-157. (Turkish)
A.14. Oglak S, Ozkara E. “Care allowance for people in need of care in Turkey: An ethical and social evaluation”. Indian Journal of Forensic Medicine Toxicology. July-December, 2010;4(2):100-104.
A.15. Yalnız E, Özkara E, Kömürcüoğlu B, Tekgül S., Özden E. “Pulmonologists’ Approach towards Euthanasia”. Turkish Journal of Geriatrics. 2010; 13 (4): 219-224.
A.16. Ozkaya N, Ozkaya H, Ozkara E. “Pediatric malpractice: an overview of Turkey.” Pediatr Int. 2013 Oct;55(5):637-40. doi: 10.1111/ped.12116. Epub 2013 Jul 30.
A.17. Ozcelik H, Tekir O, Samancioglu S, Fadiloglu C, Ozkara E. “Nursing Students' Approaches Toward Euthanasia”. OMEGA: The Journal of Death and Dying 2014, 69(1):93-103.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Özkara E, Katkıcı U, Hancı İH, Özkök MS, Aktaş EÖ, Ildız E, “Sivas’ta Çocuk Suçluluğu”, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(2), 102-106 (1995).
D2. Özkara E, Katkıcı U, Yücel F, “Dövülmüş Çocuk Sendromu”, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 4(8), 258-260 (1995).
D3. Özkara E, Katkıcı U, İçli FC, Yücel F, “Batına Penetre Kesici-Delici Alet Yaraları”, Göztepe Tıp Dergisi, 11(1), 30-32 (1996).
D4. Katkıcı U, Gümüşburun E, Özkara E, “Suda Boğulma Olgularında Total Akciğer Ağırlığı Artışı”, Göztepe Tıp Dergisi, 11(2), 83-85 (1996).
D5. Ertürk S, Aktaş EÖ, Karali H, Hancı İH, Özkara E, Ege B, “1988-1992 Yılları Arasında İzmir’de Otopsisi Yapılan İntiharların Değerlendirilmesi”, İbn-i Sina Tıp Dergisi, 11(3),37-40 (1997).
D6. Özkara E, Yemişcigil A, “Adli Otopsilerin Ateroskleroz Yönünden Araştırılması”, Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 6(3-4),181-186 (2000). *Bu çalışma tez çalışmasıdır ve bir bölümü III. Adli Bilimler Kongresinde(1998) sunulmuştur.
D7. Özkara E, “Ötanazide Temel Kavramlar ve Ötanaziyle İlgili Güncel Tartışmalar”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 38(3-4),19-22 (2000).
D8. Özkara E, Yemişcigil A, Akacun K, Özdemir İ, Çallı Ç, “Boyun Bölgesinde Ateşli Silah Yarası ( Bir Olgu Sunumu )”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 38(3-4), 133-137(2000). *Bu çalışma III. Adli Bilimler Kongresinde(1998) sunulmuştur.
D9. Özkara E, Yemişcigil A, Dalgıç M, “Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Ötanaziye Bakışı”, Adli Tıp Dergisi, 15(2),46-52 (2001). *Bu çalışma IV. Adli Bilimler Kongresinde (2000) sunulmuştur.
D10. Yemişcigil A, Özkara E, “Adli Tıp Eğitimi Ve Uygulamadaki Etkileri (Bir Anket Çalışması)”, Klinik Adli Tıp, 1(1),37-42 (2001).
D11. Özkara E, Arısoy Y, Karakuş A, Yemişcigil A, “Etkili Eylem Sonucu Oluşan Zararlanmaların Ülkemizde ve Dünyada Değerlendirilmesi”, Adli Tıp Dergisi, 15(3),25-30(2001). (*Bu çalışma Yıllık Adli Tıp Toplantıları-İstanbul 2001’de bildiri olarak sunulmuştur.)
D12. Arısoy Y, Özkara E, Erbayraktar S, Şenoğlu M, Yılmaz Hs, Yemişcigil A, “Servikal Vertebral Travmaların Medikolegal Değerlendirmesi”, Adli Bilimler Dergisi, 1(1),47-54(2002). (*Bu çalışma Yıllık Adli Tıp Toplantıları-İstanbul 2001’de bildiri olarak sunulmuştur.)
D13. Arısoy Y, Özkara E, Vayvada H, Can İÖ, Demirdöver C, Yemişcigil A. “Yanıkların Medikolegal Değerlendirmesi”, Adli Tıp Bülteni, 6(1),14-7(2001). (*Bu çalışma Yıllık Adli Tıp Toplantıları-İstanbul 2001’de bildiri olarak sunulmuştur.)
D14. Özkara E, Karcıoğlu Ö, Yemişcigil A. “Acil Serviste Sualtı Yaralanmaları: Bir Olgu Serisi ve Medikolegal Değerlendirme”, Acil Tıp Dergisi, 2(1),22-26(2002). (*Bu çalışma 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences, September 2-7 2002 Montpellier-FRANCE kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.)
D15. Özkara E, Özdemir Ç, Hancı İH, Dalgıç M, Civaner M, Yağmur F. “Ankara’da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Yaklaşımı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 51(4),207-214(2002).
D16. Özkara E, Yavuz İ.C, “Acil Serviste ve genel hekimlik uygulamasında hasta otonomisi kavramının yansımaları” , Acil Tıp Dergisi, 3(2),32-37(2003).
D17. Gören S, Dalgıç M, Özkara E, Tıraşcı Y, “Diyarbakır’da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Bakışı”, Adli Bilimler Dergisi, 2(2),33-38(2003).
D18. Özkara E, Hancı İH. “Türkiye’de Nöroşirürjiyenin Yasal Sorumlulukları ve Medikolegal Sorunları”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 13(3):213-220 (2003).
D19. Özkara E, Arısoy Y, Özbek VÖ, “Çehrede Sabit Eser Kararı Hukukçuların Değil Hekimlerin İşidir!-Editöre mektup”, Adli Bilimler Dergisi, 2(3),6-7(2003).
D20. Özkara E, Hancı İH. “Türkiye’de Acil Hekiminin Yasal sorumlulukları”, SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 13(3):129-137(2003).
D21. Özkara E, İnceer B, Hancı İH, Ozan G, Oral G. “Psikologların Ötanaziye Yaklaşımı”, Adli Psikiyatri Dergisi, 1(1):35-42(2004).
D22. Kozanoğlu MC, Yavuz MF, Özkara E, “Islahevindeki çocukların demografik özellikleri: Türkiye’den bir kesit”, Adli Psikiyatri Dergisi, 1(2):19-25(2004).
D23. Özkara E, İnceer B, Hancı İH, Oral G, “Türkiye’de klinik psikologların ve klinikte çalışan psikoloji mezunlarının yasal sorumlulukları ve mediko-legal sorunları”, Adli Psikiyatri Dergisi, 1(2):27-34(2004).
D24.Gündoğmuş ÜN, Özbek VÖ, Özkara E, Biçer Ü, Yıldız M. “İntihar girişimlerinde sağlık personelinin adli ihbar yükümlülüğü”. Adli Tıp Dergisi, 18(2), 38-44(2004).
D25. Can İÖ, Karakuş A, Arısoy Y, Özkara E, “Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 1(2), 72-80(2004).
D26. Özkara E, Naderi S, Gündoğmuş ÜN, Arda MN, “Yüksek Sağlık Şurası’nda 1994-1998 Yılları arasında İncelenen Spinal Cerrahi Malpraktis Olgularının Değerlendirilmesi”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 14(3),151-157(2004).
D27- Özkara E, Hakeri H, Can İÖ, Ulaş H. “Tıp ve Hukuk Boyutuyla Türk Ceza Yasasına Göre Algılama Yeteneği Kavramı”, Adli Psikiyatri Dergisi, 4 (4), 11-17(2007).
D28. Özkara E. “Ötanaziye farklı bir bakış: Belçika’da ötanazi uygulaması ve ülkemizdeki durum”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 78, 105-123(2008).
D29. Kıvanç MM, Tepehan S, Özkara E, Mayda AS, Alkan N. “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hekim-Hemşire İletişimi ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi”, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 12(1-2), 12-16(2008).
D30. Özkara E, Altunyurt S, Ünüvar T, Arısoy Y. “15 Yaş Altı Adölesan Dönemdeki Gebeliklerin Beden Sağlığına Etkileri ve TCK 103. Maddesi Kapsamında Tartışılması”, Adli Bilimler Dergisi, 7(4),35-41(2008).
D31. Özkara E, Acabey B, Altunyurt S, Ulaş H, Can İÖ. “Türk Medeni Kanununa Göre Evliliğin Devamında Kadın Cinsel İşlev Bozukluklarının Yeri”. Adalet Dergisi, 35, 77-86(2009).
D32. Birincioğlu İ, Özkara E. “Adli Belge İncelemelerinde Bilinmeyenler, Örneklerle Yazı ve İmza Analizi ile Islak İmza Kavramı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 87, 403-434(2010).
D33. Özkara E, Yuceer N, Akşan O, Arda MN, İnanıcı MA. “Pediatrik Kafa Travmaları”, Adli Bilimler Dergisi / Turkish Journal of Forensic Sciences, 9 (1): 7-12 (2010). *Bu çalışmanın bir bölümü 5th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Ohrid-MAKEDONIA kongresinde sunulmuştur.
D34. Arısoy Y, Özkara E, Aslan Ö, Özer E. “Subendokardiyal Hemoraji: Gerçek İnsidans Nedir?” Adli Tıp Dergisi 24(1): 10-14 (2010).*Bu çalışmanın bir bölümü The 6th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, GREECE, 2009, kongresinde sunulmuştur.

D35. Özkara E, Üzün İ, Cantürk G, Tanç O, Cantürk N, Erkol Z. “Ani Ölüm Olgularında Sildenafil(Viagra) Kullanımı.” Adli Tıp Dergisi 24(1): 23-30 (2010). * Bu çalışmanın bir bölümü 13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 2006, Antalya kongresinde sunulmuştur.

D36.Özkara E, Kavaklı U, Can İ.Ö, Bacaksız P, Tepe İ, Özbek V.Ö. Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Yasal Boyutunun Türkiye ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması. Adli Tıp Dergisi 25(1):12-24 (2011).*Bu çalışmanın bir bölümü The 7 th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, ALBANIA, 2010, kongresinde sunulmuştur.
D37. Can İÖ, Özkara E, Can M. “Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosyalarının değerlendirilmesi.” Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 25(2):69-76 (2011). * Bu çalışmanın bir bölümü The 7 th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, ALBANIA, 2010, kongresinde sunulmuştur.
D38. Tepehan S, Özkara E, Yavuz MF. “Yoğun Bakım ve Diğer Birimlerde Görev Yapan Hemşirelerin Ötanaziye Yaklaşımı.”Adli Tıp Dergisi 25(2): 115-124 (2011).
D39. Özkara E, Can İÖ. “Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Güncel Yasal Değişiklikler ve Adli Tıp.” Türkiye Barolar Birliği Dergisi 24(99):341-349 (2012)
D40. Kavaklı U, Özkara E.Kişisel, Sosyal ve İş Hayatında Özürlü Bireylere Tanınan Haklar ve Özürlü Olguların Medikolegal Değerlendirmesi.” Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 26(1): 65-74 (2012) *
D41. Özkara E. “The Attitudes of Turkish People Living in Belgium Towards Euthanasia(Belçika’da Yaşayan Türklerin Ötanaziye Yaklaşımı)”. Adli Tıp Dergisi 26(2): 97-104 (2012).
42. Tepehan S, Elmas İ, Özkara E. “Beyin Ölümlü Adli Olgulardan Transplantasyon Amaçlı Organ Alımında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar ve Adli Tıp Açısından Önemi.” , Adli Tıp Bülteni, 20(2):87-92 (2015).
43. Özkara E, Can İ.Ö. “Demanslı Bir Yaşlı ile Olabilecek Hukuksal Problemler(Legal Problems in Elder with Dementia).", Turkiye Klinikleri J Geriatr-Special Topics;1(2):78-88 (2015).

Hakkımda

Manisa Turgutlu’da doğmuş, burada ilk ve orta öğrenimini bitirerek, 1985–1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üniversite öğrenimini tamamlamış ve Tıp Doktoru unvanını almıştır.

Devamını Oku

Bize Ulaşın

Dokuz Eylül Üni.Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 35340 Balçova-İZMİR

Tel: +90 (232) 412 2853 - 412 2851

Gsm: 0505 854 8185 - 0542 765 48 32

Email: erdem.ozkara@deu.edu.tr

Email: eozkara@yahoo.com