Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM) Kurucu Müdürü-
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
http://sahum.deu.edu.tr/
Eğitim / Akademik Bilgisi
Lisans Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991
Tıpta Uzmanlık Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 1996
Yardımcı Doçent Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998
Doçent Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp 2005
Profesör Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011

Manisa Turgutlu’da doğmuş, burada ilk ve orta öğrenimini bitirerek, 1985–1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üniversite öğrenimini tamamlamış ve Tıp Doktoru unvanını almıştır. Adli Tıp uzmanlık eğitimini 1993-1996 yıllarında tamamlayıp, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanmış ve burada bir yıl Adli Tıp Uzmanı olarak görev yapmıştır.
 
Ekim 1997'de, kuruluş aşamasında olan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına geçmiş, 1998 yılında Yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2011 yılında ise profesör olmuş ve halen bu üniversitede çalışmalarına devam etmektedir.

Ötanazi ile ilgili araştırma yapmak ve gözlemde bulunmak için Nisan-Mayıs 2008 döneminde Vrije University End of Life Care Research Group davetlisi olarak Belçika’da çalışmalar yapmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Arpaboyu Dergisi editörler kurulu üyeliği ve Adli Psikiyatri Dergisi, Adli Tıp Bülteni, Adli Bilimler Dergisi, Ege Tıp Dergisi, Popüler Sağlık Dergisi bilimsel danışma kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır. Yaptığı bilimsel çalışmalarla dört kez Tübitak Yayın Teşvik Ödülü almıştır.

Ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda yayımlanmış ve sunulmuş yüzellinin üzerinde çalışması, adli bilimler ve malpraktis alanında biri uluslararası düzeyde olmak üzere toplam yirmi kitap bölümü yazarlığı mevcuttur.

Kitapları: İki adet kitabı Seçkin Yayıncılıktan yayınlanmıştır: "Ötanazide Temel Kavramlar ve Güncel Tartışmalar"(2001) ve "Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp"(2015-Editör).

Tıbbi uygulama hataları(malpraktis) ve ötanazi konularında 2011 yılında ulusal düzeyde üç sempozyum düzenlemiş, İzmir'de ilk Sağlık Hukuku Sertifika Programının düzenlenmesinde aktif rol almış ayrıca günümüze kadar üçyüzden fazla sayıda konferans vermiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin(SAHUM) kuruluşu için girişimde bulunmuş ve 2 Mart 2012 tarihinde resmen kurulan merkezin müdürlüğüne atanmıştır. Kuruluşundan aktif faaliyetlerine ara verdiği 2023 yılı ortasına kadar bu merkezin Müdürlüğünü yürütmüştür. SAHUM bünyesinde 2012 yılında Tıbbi uygulama hataları(malpraktis) konusunda iki sempozyum ve bir panel düzenlemiştir. Sağlık Hukuku alanında 2013 yılında bir sempozyum ve iki kurs düzenlemiş olup Ocak 2013 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı görevine başlayarak iki dönem bu görevi sürdürmüştür.

Türkiye'de alanında bir ilk olan ve sponsor desteği olmaksızın gerçekleştirilen "ULUSAL TIP HUKUKU VE TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ"ni ilk kez 17-19 Ekim 2014 tarihlerinde düzenlemiş ve Düzenleme Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Devamında 8-11 Ekim 2015 tarihlerinde  ikincisini, 7-9 Ekim 2016 tarihlerinde üçüncüsünü,  13-15 Ekim 2017 tarihlerinde dördüncüsünü ve 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde beşincisini, 4-6 Ekim 2019 tarihlerinde altıncısını düzenleyerek Düzenleme Kurulu Başkanlığını yürütmüştür.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde "Çalışanların İletişim ve Oriyentasyon Eğitimi" ile Edirne Valiliği işbirliğiyle "Uyuşturucu ile Mücadelede Birinci Basamak Projesi"nde Eğitici olarak görev yapmıştır. Adli tıp temel konuları olan yaralama, ölüm, cinsel saldırılar, malpraktis ve yazı-imza inceleme alanlarında 2006 yılından bu yana bilirkişilik yapmakta ve uzman bilimsel mütalaa vermektedir.

Yabancı dili İngilizcedir. İlgi alanları; malpraktis, adli travmatoloji, yazı-imza inceleme, cinsel suçlar ve ötanazi konularıdır.

 *******


Hakkımda

Manisa Turgutlu’da doğmuş, burada ilk ve orta öğrenimini bitirerek, 1985–1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üniversite öğrenimini tamamlamış ve Tıp Doktoru unvanını almıştır.

Devamını Oku

Bize Ulaşın

Dokuz Eylül Üni.Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 35340 Balçova-İZMİR

Tel: +90 (232) 412 2853 - 412 2851

Gsm: 0505 854 8185 - 0542 765 48 32

Email: erdem.ozkara@deu.edu.tr

Email: eozkara@yahoo.com