KİTAP BÖLÜMLERİ

1. Adli Tıp ve Adli Bilimler. Ed. Hancı İH. (16. Bölüm: Kundakçılık. Özkara E, Hancı İH, Zeyfeoğlu Y). Ankara, Seçkin yayıncılık. Sayfa:451-463 (2002). ISBN:9753474490

2. Oftalmolojide Malpraktis-Hekimin Yasal Hak ve Sorumlulukları.  Ed. Kaynak S, Yazar Z. (Bölüm C: Tıbbi Bilirkişilik. Özkara E). Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:14. Sayfa: 71-77 (2012). ISBN: 978-605-61013-3-5

3. Oftalmolojide Malpraktis- Hekimin Yasal Hak ve Sorumlulukları. Ed. Kaynak S, Yazar Z. (Bölüm E-3: Malpraktis Suçlamalarında Etkili Savunma ve Adli Tıp Uzmanının Rolü. Özkara E). Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:14. Sayfa: 130-137 (2012). ISBN: 978-605-61013-3-5

4. Prof.Dr. Erdem ÖZKARA,Doç.Dr. İsmail Özgür CAN, “Medicolegal and Ethical Principles in Geriatric Medicine" (Ch in New Horizons in Geriatric Medicine)", NOVA BIOMEDICAL E BOOK, p.341-358 (2013). ISBN:978-1-62808-979-0
 
5.Uykuda Solunum Bozuklukları. Editörler: İtil O, Köktürk O, Ardıç S, Çuhadaroğlu Ç, Fırat H. (Bölüm 6: Uykuda Solunum Bozukluklarının Medikolegal Boyutu. Özkara E). Türk Toraks Derneği Kitapları, Sayı:19. Sayfa:676-685 (Ekim 2015).ISBN:978-605-63009-4-3.

6- Adli Tıp & Adli Bilimler. Editör: Halis Dokgöz. (Bölüm 3: Hekimlerin Yasal Sorumlulukları. Pınar Bacaksız, Erdem Özkara, Halis Dokgöz).Akademisyen Kitabevi, Ankara, 1. Baskı, s:51-71. (2019). ISBN:978-605-258-444-6.

7-Adli Tıp & Adli Bilimler. Editör: Halis Dokgöz. (Bölüm 4: Tıbbi Uygulama Hataları. Erdem Özkara, Halis Dokgöz). Akademisyen Yayınevi, Ankara, 1. Baskı, s:71-91.(2019). ISBN:978-605-258-444-6.

Hakkımda

Manisa Turgutlu’da doğmuş, burada ilk ve orta öğrenimini bitirerek, 1985–1991 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üniversite öğrenimini tamamlamış ve Tıp Doktoru unvanını almıştır.

Devamını Oku

Bize Ulaşın

Dokuz Eylül Üni.Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 35340 Balçova-İZMİR

Tel: +90 (232) 412 2853 - 412 2851

Gsm: 0505 854 8185 - 0542 765 48 32

Email: erdem.ozkara@deu.edu.tr

Email: eozkara@yahoo.com